Fizinių asmenų bankrotas

Kas gali bankrutuoti?

Kiekvienas fizinis asmuo, kurio skolos viršija 10 750 Eur ir neturi galimybių šių skolų sumokėti. Skolų mokėjimo terminai jau turi būti suėję.

Bankrutuoti gali nuspręsti tik pats asmuo. Norėdamas bankrutuoti, asmuo privalo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo.

Kada bankrutuoti negalima?

Kai kuriais atvejais fizinis asmuo bankrutuoti negali. Šie atvejai yra: 
1. Skolos neviršija 10 750 Eur. 
2. Per paskutinius 3 metus elgėtės nesąžiningai ir dėl savo nesąžiningų veiksmų bankrutuojate.
3. Bankrutuojate dėl žalingų įpročių (piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir pan.).
4. Buvote nuteistas už finansinius nusikaltimus.
5. Kartą per paskutinius 10 metų jau buvote bankrutavęs.
6. Vyksta Jūsų individualios įmonės bankrotas. Šiuo atveju, reikia palaukti įmonės bankroto proceso pabaigos.

Ar bankroto metu nurašomos visos skolos?

Ne. Yra skolų, kurios negali būti nurašytos ir dėl kurių bankrutuoti negalite. Tai šios skolos:
1. Skolos, priteistos siekiant atlyginti žalą dėl suluošinimo, kitokio kūno sužalojimo ar mirties. 
2. Skolos, priteistos nusikaltimu padarytai žalai atlyginti.
3. Alimentai, skirti vaikams (įvaikiams) išlaikyti.
4. Baudos valstybei už nusikaltimus ar administracinius nusižengimus.

Jeigu nėra aukščiau išvardintų kliūčių, fizinis asmuo gali bankrutuoti. Jei Jums kyla dvejonių, ar Jūsų atveju bankrotas galimas ar ne – kreipkitės į mus, suteiksimenemokamą konsultaciją dėl galimybės pradėti bankroto procesą.

Kas tas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo?

Tai dokumentas, kurį asmuo turi pateikti teismui, norėdamas iškelti sau bankroto bylą. Šį pareiškimą galite: 
1. Surašyti pats.
2. Kreiptis pagalbos į bankroto administratorių, t.y. mus, arba kitą teisininką. Mes Jums pažadame pasiūlyti prieinamą kainą.

Pareiškimui yra keliami tam tikri reikalavimai.

Į kokį teismą turiu kreiptis?

Pareiškimas turi būti teikiamas vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui (pvz., jei gyvenate Utenoje, Jums reikia kreiptis į Utenos apylinkės teismą). Jūsų atveju tinkamą teismą galite rasti čia: https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866 

Ar reikia atlikti kažkokius veiksmus, prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo?

1. Apie ketinimą bankrutuoti registruotais laiškais pranešti visiems savo kreditoriams. Tai turite padaryti ne vėliau kaip prieš mėnesį iki kreipimosi į teismą dienos. 
2. Siūlome iš anksto pasirinkti bankroto administratorių (siūlome savo kandidatūrą), kuris padės paruošti pareiškimą dėl bankroto bylos iškelimo, surinkti kitus teismui reikiamus dokumetus ir su kuriuo bendradarbiausite viso proceso metu.

Ar galiu bankroto administratorių pasirinkti pats ar jį privalomai skiria teismas?

Pareiškime iškelti bankroto bylą Jūs galite siūlyti administratorių, kuriam norite patikėti savo bankroto bylą. Jei nėra įstatymuose numatytų kliūčių, teismas skiria Jūsų nurodytą administratorių.

Jei administratoriaus kandidatūros nesiūlote – administratorių skiria teismas.

Kiek trunka bankroto bylos iškėlimas?

Apie du mėnesius. Kaip jau buvo minėta, mėnesį prieš kreipimąsi į teismą, asmuo privalo informuoti savo kreditorius. Dar mėnuo praeina, kol teismas priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti.

Kiek trunka visas bankroto procesas (po bylos iškėlimo)?

Iškėlus bankroto bylą praeina apie 3-4 mėnesius, kol teisme yra patvirtinamas asmens mokumo atkūrimo planas. Teismui patvirtinus mokumo atkūrimo planą, bankroto procesas trunka 3 metus. 

Kas yra fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas (toliau – Planas)?

Tai svarbiausias dokumentas bankroto byloje. Šiame plane bus numatomos Jūsų pajamos, išlaidos, turto pardavimo tvarka, skolų mokėjimo grafikas, visos įmanomos priemones, skirtos Jūsų mokumui atkurti ir pan. Šio plano turėsite laikytis 3 metus.

Planas turi būti paruoštas itin kruopščiai, kad teismas jį sutiktų patvirtinti, o bankroto procesas vyktų kuo sklandžiau ir paprasčiau. 

Kas turi parengti Planą?

Įstatymas numato pareigą pačiam asmeniui parengti Planą, tačiau nėra draudžiama jį rengti su bankroto administratoriaus, t. y. mūsų, ar kito teisininko pagalba.

Rekomenduojame Planą rengti su kvalifikuota pagalba, nes jis turi itin didelę reikšmę bankroto byloje.  

Kas tvirtina parengtą Planą?

Galutinį sprendimą dėl Plano tvirtinimo priima teismas. Tačiau, visų pirma, Planą turi patvirtinti kreditoriai (planas gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į kreditorių pastabas), o tuomet formaliai jį patvirtina teismas.

Jei kreditoriai visgi nepritaria pakoreguotam planui, jis teikiamas tiesiogiai teismui. Teismas gali pripažinti planą tinkamu, nepaisant kreditorių nepritarimo.

Patvirtinus planą, prasideda 3 metų plano įgyvendinimo laikotarpis. 

Kas atsitinka, jei teismas nepatvirtina Plano?

Atsakingai parengtas Planas dažniausiai yra patvirtinamas, tačiau jei jis paruoštas nekokybiškai, teismas atsisako tvirtinti Planą ir bankroto procesas nutraukiamas.

Nutraukus bankroto procesą dėl šios priežasties, galite bankrutuoti iš naujo (netaikomas 10 metų terminas).

Kokia pinigų suma galėsiu naudotis bankroto proceso metu?

Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo Jūs nurodysite pinigų sumą, kuri, Jūsų manymu, reikalinga kas mėnesį kasdienėms būtinosioms išlaidoms padengti. Tikslią sumą, atsižvelgdamas į Jūsų argumentus, nustatys teismas. 

Ar kreditoriams reikės atiduoti alimentus?

Ne. Alimentai yra skirti išimtinai Jūsų vaikams (įvaikiams) išlaikyti, todėl ši suma negali atitekti kreditoriams.

Ar asmuo gali toliau vykdyti individualią ir (ar) ūkininko veiklą?

Taip, bet tik tik tuomet, jei ši veikla mažina kreditorių nuostolius ir jei yra teismo leidimas vykdyti šią veiklą.

Kaip parduodamas turtas?

Turtą parduoda bankroto administratorius pagal Plane numatytą eiliškumą ir terminus. Turtas parduodamas varžytinėse, išskyrus atvejus, kai bankrutuojantis asmuo suranda ir pasiūlo turto pirkėją pats. 

Ar gali būti parduodamas vienintelis gyvenamasis būstas, jei su bankrutuojančiu asmeniu gyvena nepilnamečiai vaikai?

Toks nekilnojamas turtas parduodamas tik teismo sprendimu ir ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Plano patvirtinimo. Per šį laikotarpį fizinis asmuo turi susirasti pirkti ar išsinuomoti kitą būstą. 

Ar asmuo gali išsaugoti įkeistą turtą?

Taip, jei pavyksta sutarti, kad įkeistas turtas nebus pardavinėjamas toliau mokant nustatytas įmokas.

Kaip baigiasi bankroto procesas?

Atlikęs paskutinį Plane numatytą mokėjimą, bankroto administratorius, kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos pabaigos. Po teismo priimto sprendimo bankroto byla pasibaigia. Taigi, iš emės bankrotas baigiasi tuomet, kai atliekami visi Plane numatyti veiksmai.